FDM, SLA, PolyJet – zastosowanie materiałów do drukarek 3D

Więcej o filamencie do drukarki 3D na cadxpert.pl/materialy-do-druku-3d/.

CadXpert oferuje wszechstronny wybór materiałów do druku 3D: żywice fotopolimerowe, tworzywa termoplastyczne i inne. Materiały te dzieli się na cztery rodzaje:
– SLS – spiekany selektywnie materiał poliamidowy,
– SLA – utwardzane wiązką lasera żywice fotopolimerowe o różnych właściwościach,
– PolyJet – płynne żywice fotopolimerowe, utwardzane za pomocą światła UV,
– FDM – warstwy ciekłych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Wydzielamy tu dwie podkategorie: FDM do szybkiego tworzenia prototypów z niedrogich termoplastów oraz przemysłowe FDM używane do profesjonalnego wytwarzania z funkcjonalnych termoplastów.

Filament – nietoksyczny i ogólnodostępny materiał do druku 3D

Filament to materiał używany w drukarkach 3D działających w technologii FDM. Ten materiał oraz technologia druku są używane do seryjnej produkcji, a także do testowania funkcjonalnego i ekspresowego prototypowania z prostych w obróbce surowców. Które filamenty są najczęściej używane w drukarkach 3D? Przede wszystkim sięga się po tworzywa inżynieryjne (między innymi te niepodatne na pękanie) lub mające specjalne własności (np. ognioodporność) oraz proste w obróbce poliestry alifatyczne czyli PLA. Technika druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom uzyskanym za pośrednictwem pozostałych rozpowszechnionych metod, czyli wtrysku lub termoformowania. Główne zalety filamentów to atrakcyjna cena idąca w parze z wysoką jakością druku 3D, duża dostępność, a także ekologiczny proces ich wytwarzania (nietoksyczny i jednocześnie czysty, więc wyprodukowane tą metodą prototypy można używać m.in. w biurach).
W ofercie CadXpert w technologii FDM znajdują się filamenty:
– inżynieryjne,
– do szybkiego prototypowania,
– elastomery.

Pozostałe materiały do drukarek 3D – przeznaczenie fotopolimerów

Pomijając filamenty, CadXpert posiada także wiele innych materiałów do druku 3D. W technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– stomatologiczne,
– standardowe,
– odlewnicze,
– inżynieryjne.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa, którą utwardza się promieniem lasera? Niezwykle szerokie. Najczęściej korzystamy z niej w branży medycznej oraz przemyśle do trójwymiarowego wydruku prototypów oraz modeli koncepcyjnych, jak również rozmaitych przedmiotów, w których potrzebujemy uzyskać efekt wygładzonej powierzchni.
Natomiast w technologii PolyJet są to między innymi materiały:
– gumopodobne,
– żywice imitujące właściwości polipropylenu,
– medyczne.
PolyJet jest uważana za najbardziej precyzyjną a przy tym kompleksową technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie za pomocą światła ultrafioletowego. Dzięki swoim właściwościom mają zastosowanie przede wszystkim jako prototypy: anatomiczne, koncepcyjne, odwzorowujące produkt końcowy czy inżynieryjne. Z tych fotopolimerów wytwarzane są również obudowy, opakowania oraz inne artykuły codziennego użytku.

Dane kontaktowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]