Centrala telefoniczna

Liderami na rynku centralek telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają bardzo duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie instytucji oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Ma ona również możliwość gromadzenia danych, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.