Usuwanie filtrów Google – wprowadzenie

Spostrzegłeś gwałtowny spadek pozycji Twojej strony? Czy strona przestała także pojawiać się w wyszukiwarce po wpisaniu precyzyjnych i wypozycjonowanych uprzednio fraz? Mimo wielu zabiegów, strona nie poprawia swojej pozycji w Google? Jeżeli zaobserwujemy wyżej wymienione objawy, oznaczać to będzie obciążenie domeny filtrem Google.

Jak działa filtr Google

W pierwszej kolejności należy wytłumaczyć czym są filtry Google. Blokada pojawia się na skutek błędnego pozycjonowania – głównie z powodu pozyskiwania linków ze złych źródeł. W takim wypadku nakładany jest filtr ręczny, a pozbycie się takiego filtra trwa od jednego do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada wywołana została np. błędną budową strony, to mamy problem z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google będzie trwać od kilku miesięcy do roku.

Usunięcie filtru Google

Pierwszym krokiem do ściągnięcia filtra Google jest sporządzenie listy linków kierujących do naszej strony (najlepiej zrobić to przy pomocy Google Webmaster Tools), a następnie zweryfikowanie, które z nich są dla niej toksyczne – proces ten usprawnią nam odpowiednie programy takie jak Link Detox. Po wybraniu linków przeznaczonych do usunięcia z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov z wykazem niechcianych linków. Cały powyższy proces wymaga od nas profesjonalnego podejścia, albowiem usunięcie dobrych linków spowoduje, iż nasza strona nie wróci na dawną pozycję.

Usuwanie linków z Google – kiedy zacząć?

Ściągnięcie filtru blokującego stronę powinno stać się sprawą priorytetową. Podczas okresu trwania blokady strona jest w stanie utracić wiele wejść, co może skutkować poważnymi stratami finansowymi, dlatego też nie należy czekać z uzyskaniem rady u doświadczonego profesjonalisty. To z tego powodu powinno się jak najprędzej przekazać problem w odpowiednie ręce.