W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Sprawdź, kto oferuje badania kierowców Bielsko Biała. Skieruj się tutaj

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo sprawdzane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą wykonywać badania co rok.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]