Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Szukasz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego? Zajrzyj na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują setki uwierzytelnionych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Pomimo, iż w sieci bez problemu można wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nieraz wymagane, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależna jest cena przekładu?

Okoliczności determinujące finalny koszt przekładu

Ostateczny koszt przekładu dokumentu kształtują wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest de facto o kilkanaście procent tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Translacja podręczników medycznych, prac akademickich czy kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, lecz także stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu niedopuszczalnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Przekład poświadczony a zwykły

Należy wspomnieć, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak akt urodzenia lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu indywidualny numer oraz zaznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]