Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Skieruj się tutaj po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]