Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Na www.testybielsko.pl dowiesz się, kto oferuje badania psychologiczne Bielsko Biała.

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają m.in: psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, stereometr, wirometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni tylko pamiętać, by zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D+E oraz D. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Powinno się podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je wyłącznie raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]