Jak wyglądają psychologiczne badania operatorów?

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko - kliknij w to miejsce.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się ze żmudną i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują również zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób planujących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia steroskopowego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]