Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak użycie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zbadać czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów też warto pozostawić profesjonalistom, gdyż nierzadkim błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.