Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Zajrzyj na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby uzyskać informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie zważa na to czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nie pojawienie się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie upominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Mając na względzie przytoczony wyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy więc sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga ciągłego śledzenia otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest kwestia regularnego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]