Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

automatyczna windykacja

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, ale również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się wobec dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła porównywalną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w ustalonym czasie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może przygotować indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeśli wyliczone powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje również znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]