Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

jak wystawić notę księgową na 40 euro

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów finansowych lub prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]