Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Czy faktura proforma jest wiążąca. Uzyskaj więcej wskazówek.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, stąd nieraz można spotkać się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się jednakże zostawić ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą zapowiedzi pewnej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi ani kupna towaru, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie była sfinalizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne dane i przypomina z wyglądu fakturę VAT, m.in.:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce i datę,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • określenie daty dostarczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

By łatwo można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się też mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy odbiorca przeleje już przedpłatę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.