Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

Szukasz szczegółowych informacji o kogeneracji? Skieruj się na https://dalkiapolska.com

W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania negatywnego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przedsiębiorstw przez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, w głównej mierze przez minimalizację wykorzystania gazu i węgla oraz zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, która oprócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwany jest także chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu możliwe jest dodatkowo wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana w trakcie procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej użycie przynosi z czasem spore oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe poniesione na dekarbonizację przemysłu zwracają się po kilku latach

W czasie ogólnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, implementacja tego rodzaju procesów wymaga poniesienia dużych kosztów, jednak w rezultacie profity jakie one dają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Natomiast redukcja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10