Energetyka i paliwa

Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania negatywnego ich wpływu na […]