Znaki BHP – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa

Chcesz zamówić znaki BHP? Wejdź na www.poniedzialek.pl/znak-BHP-tablice-naklejki.

Na terenie naszego kraju obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Na chwilę obecną kodeks BHP nakłada konieczność odpowiedniego znakowania budynków. Tak więc troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo ważna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – gdzie można je dostrzec?

Na ten moment znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi chociażby o zakłady pracy, biurowce, jak także szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy , które dotyczą reguł postępowania w przypadku pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się naprawdę dużym znaczeniem zaliczane są też instrukcje , które mówią o zasadach postępowania z odpadami o charakterze medycznym, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nikogo nie należy przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma właściwe oznaczenie drogi do ewakuacji. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku wystąpi jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można też zobaczyć na przeróżnych urządzeniach, których z powodu awarii nie można użytkować – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są także w przemyśle. Stosuje sięwówczas szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale też znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je robi?

Stosowane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego doskonałego wyglądu i – co najważniejsze – będzie można odczytać ich treść. W wielu wypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one widoczne także po zapadnięciu zmroku. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Dane kontaktowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]